Vanaf 1 oktober was het mogelijk om de zorgbonus aan te vragen. Dit gold voor iedere zorgverlener die in de coronaperiode een “bijzondere prestatie” heeft geleverd. Zoals je misschien weet, heeft ZOSz destijds voor alle betreffende zzp’ers de aanvragen doorgezet naar de zorginstellingen. De aanvraag moest door de zorginstelling (opdrachtgever) worden ingediend, en de periode hiervoor is uiteindelijk nog verlengd tot 10 november jl. Hierdoor kon nog een aantal correcties en nieuwe aanvragen worden verwerkt.

Wat is de rol van ZOSz?

ZOSz wil in dit hele proces zzp’ers graag ondersteunen en zoveel mogelijk informeren. Vandaar dat we regelmatig updates per mail sturen en links naar informatieve artikelen van o.a. SoloPartners delen. Aan de andere kant onderhouden we nauw contact met degenen die binnen de zorginstellingen de aanvraag hebben verwerkt.

Inmiddels zijn alle aanvragen ingediend, en is de termijn verstreken. Helaas is toch nog een groot deel van de aanvragen afgewezen, of niet helemaal goed verwerkt. We krijgen verschillende klachten binnen van zzp’ers die tegen problemen aanlopen. Ook weten we nog weinig van de aanvragen die wél zijn ingediend.

Hoe nu verder?

In principe is het voor de zzp’ers zo dat als je geen bericht hebt ontvangen dat je aanvraag is afgewezen, dat deze door de zorginstelling verwerkt is. En het is nu aan het ministerie van VWS om de aanvraag te behandelen. Zij hebben hier vanaf 10 november 13 weken de tijd voor. De aanvraag kan dus nog altijd worden afgewezen… In de tussentijd houden we alle ontwikkelingen scherp in de gaten.

Als je aanvraag is afgewezen, raden we je aan jouw ervaring/klacht in te dienen bij SoloPartners. Dit kan via deze link.

Wil je jouw vragen of ervaringen met ons delen? Dat kan altijd! Neem gerust contact met ons op.

Terug naar nieuws