ZOSz is in haar ruim 2 jaar bestaan gigantisch gegroeid, met inmiddels meer dan 160 actieve zzp’ers bij 8 verschillende zorginstellingen in de regio. Maar op kantoor is ons team met 6 leden nog steeds best klein! Onze topper Esther managet in haar ééntje vrijwel de gehele planning, en dat is een gigantische opgave.

Samenwerking met Flego van start

Een paar maanden geleden zijn we in contact gekomen met FleGo, een nieuwe software die de efficiëntie en nauwkeurigheid van de planning naar een nieuw level kan brengen. Zo kunnen we Esther ontlasten, en meer focus leggen op het uitvoeren van onze visie in kwaliteit. Uiteindelijk hebben we besloten om de overgang te starten van ons huidige planprogramma PmanX, en per 1 december 2020 is het dan eindelijk zover!

Afgelopen week zijn (op afstand) de papieren ondertekend, en is de samenwerking officieel gemaakt.

We zitten nog volop in de ontwikkeling van de verschillende toepassingen van FleGo, maar inmiddels maken de opdrachtgevers er al gebruik van om diensten open te zetten en te bevestigen. Binnenkort zullen ook de zzp’ers toegang krijgen, zodat zij de uitgezette diensten direct kunnen bekijken en hierop kunnen reageren. Diensten kunnen 24/7 worden uitgezet, aangevraagd en bevestigd. Dit betekent een enorme groei in efficiëntie en nauwkeurigheid op het gebied van de planning.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van Flego

De visie van ZOSz

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat we als bemiddelaar de kwaliteit van de zzp’ers kunnen bewaken. Dit doen wij door middel van een uitgebreide screening en een zgn. “diploma- en documentencheck”. Hierin kijken we niet alleen of de zorgverlener bevoegd en bekwaam is, maar ook of de zzp’er voldoet aan alle eisen die aan zelfstandigen in de zorg worden gesteld.

In Flego is naast een planningsmodule ook een DMS ingebouwd, een Document Management System. Hiermee bouwen we per ZOSz-er een dossier op, en kunnen we volledig voldoen aan onze vergewisplicht, en die van de opdrachtgever. We denken dat dit een essentiële stap is, als we naar toekomstige wet- en regelgeving kijken.

Tot slot besteden wij veel aandacht aan de opvolgplicht van de zzp’er wanneer ze een dienst niet kunnen werken, en bouwen we een persoonlijke band op met zowel zzp’ers als opdrachtgevers. We blijven de kwaliteit van onze diensten continu monitoren, en zijn niet bang om een aanbod af te wijzen of samenwerkingen stop te zetten wanneer niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Een groot deel van dit contact loopt via Esther, en wanneer zij kan vertrouwen op de ondersteuning van een nauwkeurig en efficiënt geautomatiseerd plansysteem, kan zij hier haar volledige focus op leggen.

Partner in flexibele arbeidsmarkt

ZOSz is in 2018 begonnen in het bemiddelen van zzp’ers, als aanvulling op het vaste personeel. Door onze samenwerking met o.a. FleGo hebben wij steeds meer mogelijkheden om door te groeien op het gebied van detachering en arbeidsbemiddeling. ZOSz wil zich gaan ontplooien als betrouwbare partner in de flexibele arbeidsmarkt, om zo uiteindelijk met personeelstekorten bij zorginstellingen te verminderen terwijl we de kwaliteit hoog houden.

Terug naar nieuws