Corina Blankenstijn

De VOG is een standaard vereiste wanneer je in de zorg gaat werken. Opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus vragen deze standaard in te zien, en vaak mag deze niet ouder dan één of twee jaar zijn. Een aantal zorginstellingen gaat in deze controle nog een stapje verder. Zij besluiten deel te nemen aan het waarschuwingsregister, om te laten zien dat ze zich weer verder verdiepen in de kwaliteit van zorg d.m.v. bekwaam personeel. De website van het waarschuwingsregister vind je hier: https://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/

Staan er ook zzp’ers in dit register?

Ik ben nog aan het uitzoeken of dit ook geldt voor zzp’ers in hun eenmanszaak. Tot nog toe lijkt het alleen te gaan om controle op vast personeel, bij een sollicitatieprocedure voor een loondienstverband.

Een extra aanvulling op de VOG dus?

Zo lijkt het wel. Zorgorganisaties willen te allen tijde voorkomen dat ze met personeel te maken krijgen dat in het verleden elders de fout inging bij cliënten, bijv. door diefstal, mishandeling of (ander) grensoverschrijdend gedrag. Deelnemende organisaties kunnen in het waarschuwingsregister melding maken van dit soort gedrag. Ben je dan op zoek naar personeel, dan kun je als zorgorganisatie dit register raadplegen en zien hoe jouw sollicitant te boek staat bij de andere deelnemende organisaties.

Vergaande vergewisplicht

Als fulltime zzp’er in de zorg, is dit een ontwikkeling om in de gaten te houden. Het voelt aan als een vorm van vergewisplicht. Je moet als zzp’er je vergewissen van de kwaliteit van je collega zzp’ers, maar horen dit soort dingen ook hierbij? En is een VOG dan niet voldoende? Want hoe kom ik erachter dat een zzp’er met wie ik wil gaan samenwerken of al langer samenwerk, en die mij zéér geschikt lijkt (of leek) qua kennis en kunde, in het verleden ergens ooit schuldig is bevonden aan diefstal, of mishandeling? En moet ik dit willen weten? Eerlijk gezegd wil ik van diegene alleen maar weten of er niet ooit gefraudeerd is, maar dit is weer een heel andere zaak.

“Is het aan mij als zzp’er om andere zelfstandigen te controleren op strafbare feiten, voordat ik met ze ga samenwerken?”

Waarschuwingsregister voor zzp’ers?

Ik zou natuurlijk ook graag zien dat in de toekomst óók zzp’ers zich met hun eenmanszaak, aan kunnen melden voor dit waarschuwingsregister. Tot nu toe is dit nog niet mogelijk. Maar brengt dit dan extra verplichtingen met zich mee voor de zzp’er? Iets om in de gaten te houden.

Terug naar nieuws