Een groot aantal zorginstellingen is aangesloten bij het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Dit is een vrij nieuw register, waarin je melding kunt maken van strafbare feiten gepleegd door (ex-)personeel. Deelnemende zorginstellingen kunnen bij de sollicitatieprocedure gebruik maken van dit register, om een extra controle uit te voeren. Staat een nieuwe sollicitant in het register? Dan is dit een goede reden om diegene niet aan te nemen als werknemer. Het waarschuwingsregister is goed beveiligd, betrouwbaar en volgt alle wettelijke procedures. Maar….

Is een VOG niet voldoende?

Hoe zit het met de zzp’ers die je als zorginstelling inhuurt? Kun je deze ook registreren? Kun je überhaupt zzp’ers vinden in dit register, als ze nooit ergens in loondienst zijn geweest?

En kunnen zzp’ers zich ook als “bedrijf” aanmelden, zodat ze collega’s kunnen registreren? Dit is nog onduidelijk.

De manier waarop we op dit moment zzp’ers kunnen controleren, is de VOG. Met het waarschuwingsregister laten zorginstellingen eigenlijk zien, dat ze geen 100% vertrouwen hebben in de VOG, en behoefte hebben aan een extra controlemiddel.

Deze behoefte laat zien dat er geen 100% is in de VOG bij zorginstellingen.

Wat doet ZOSz hiermee?

ZOSz kan als bemiddelingsbureau zich niet aanmelden voor het waarschuwingsregister, en controleert op dit moment op basis van de VOG. De controle vóóraf is daardoor beperkt. Echter, wanneer wij een melding krijgen dat er door één van de zzp’ers via ZOSz een ernstige fout is gemaakt, reageren wij hier direct op.

Wij waarschuwen altijd andere zorginstellingen waarbij wij weten dat deze zorgverlener werkzaam is. In het uiterste geval annuleren we alle bevestigde diensten, en zeggen we per direct de samenwerking op. Helaas hebben wij geen toegang tot een waarschuwingsregister, maar dit kan de betreffende zorginstelling in geval van een strafbaar feit op zich nemen. Dit zullen wij dan ook altijd adviseren.

Terug naar nieuws